SIKKERTA

  • instagram-social-network-logo-of-photo-c
  • facebook-logo (4)
  • youtube-logotype (5)
  • soundcloud-logo (5)
piplogo02.png

PIP KULTUR

ALLERIISANNQIVIT B-1540

3920 QAQORTOQ

+45 30 22 66 89

PIP@PIPKULTUR.DK

  • instagram-social-network-logo-of-photo-c
  • facebook-logo (3)
  • youtube-logotype (4)
  • soundcloud-logo (4)

GER. NR: 35 21 90 99

CVR. NR: 38 83 75 40

GRØNLANDS BANKEN

REGNR. 6471 KONTONR. 1282899

© 2019 CAMILLA SULEIMA