piplogo02.png

OM FORENINGEN

Foreningen for Kultur og Unge Grønland er en nonprofit organisation fra 2014, som arbejder for at lave empowerment projekter, for unge grønlændere i Grønland og Danmark. Foreningen blev startet og består af unge grønlændere, der savner kulturelle tiltag i Grønland. Vi mener at kulturelle tilbud, gavner de unges fysiske og psykiske velvære og i det hele taget skaber mere helstøbte individer, som er klar til at tage imod livets udfordringer. Organisationens første projekt Nipitu Qaqortoq, blev første gang afholdt i 2015 og bliver i 2019 afholdt for 5 gang i Qaqortoq.

Foreningen specialiserer sig i at skabe projekter til grønlandske unge, i områder hvor de unge har behov for nye kulturelle projekter. Vi arbejder i tæt dialog med de unge, der deltager i vores projekter, får feedback og inddrager dem som frivillige. Vi ønsker at udvikle de unge gennem vores projekter og over længere forløb. Det er et læringsforløb, for både foreningen og de unge.

 

Foreningens Vision

 • At skabe aktiviteter der gennem empowerment, udvikler grønlandske unge som individer og giver dem mod og lyst til at kaste sig ud i nye ting. Herunder Nye relationer til andre mennesker, uddannelse, rejser og at de selv er opsøgende over for aktiviteter der udfordrer dem selv og andre omkring dem.

 • At skabe projekter med stærke forbilleder for de unge. Hvor alle projektets deltagere møder hinanden, med respekt og ligeværd. At de unge oplever at blive taget seriøst og samtidig oplever at der bliver stillet krav til dem. At de har værdi og betydning for det pågældende projekt.

 • Projekter startet og drevet af de unge selv - da de bedst kender deres egne behov

 • Foreningen vil give de unge ressourcer til at starte deres egne projekter - og på den måde være en platform for ungedrevne projekter og initiativer i hele Grønland.

 • Blomstrende, selvstændig og synlig ungdom i hele Grønland, som har indflydelse på samfundet.

 

Værdier

Aktiviteterne er alle bygget op omkring tre kerneværdier:

 • fællesskab

 • motivation

 • selvværd

 

Mål og Metode

Foreningens mål er at skabe individuelt og kollektivt empowerment, hos grønlandske unge. Vi bruger kultur som overordnet paraply for vores projekter. Foreningens første fokus har været musikprojekter og som noget nyt blev der i 2018 afholdt natur camps. Vi bruger kultur, musik og natur til at skabe nogle rammer, hvor de unge får gode succesoplevelser, udvikler sig kreativt, teknisk og menneskeligt. Målgruppen i vores projekter er både velfungerende unge og socialt udsatte unge, som har meget at kæmpe med i livet.

Projektgruppen arbejder bevidst med ‘de grønlandske forbilleder’ og har en klar oplevelse, af at det gør en forskel for de unge. De unge kan lettere spejle sig i de grønlandske musikere og vores oplevelse er, at det har været med til at styrke deres selvtillid og til at finde styrke i den grønlandske identitet.

 • instagram-social-network-logo-of-photo-c
 • facebook-logo (4)
 • youtube-logotype (5)
 • soundcloud-logo (5)